Ekologie

Hydrogeologie

Vodní hospodářství

Služby pro životní prostředí

ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615, E-mail: enviaqua@enviaqua.cz

Hydrogeologie, geologie

Služby v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství.
Řešení ekologické a vodohospodářské problematiky.

Legalizace studní

Máte studnu nebo plánujete její výstavbu? Naše společnost ENVI-AQUA, s.r.o. Vám poskytne veškeré nutné podklady a součinnost pro provedení či legalizaci studně.

Hydrogeologické průzkumy a posudky

Provedeme posouzení možnosti likvidace srážkových vod a předčištěných odpadních vod z domovních ČOV, realizace vsakovacích zkoušek, realizace zdrojů podzemních vod.

Ekologické služby

Zajistíme komplexní řešení sanace starých ekologických zátěží a havarijního znečištění podzemních vod a zemin.
Analýzy rizik na zdraví obyvatel a ekosystémy. Ekologické audity.

O společnosti

Konzultačně – inženýrská firma ENVI-AQUA, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako společnost, která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství.

Zajistíme řešení ekologické a vodohospodářské problematiky, jak ve fázi preventivní, tak i ve fázi kontrolní a realizační.

Pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti v problematice ochrany životního prostředí a současně vlastní potřebná osvědčení pro provozování těchto činností.

Více informací

Naše přednosti a výhody

Šetrně k přírodě

Rychlá komunikace

Odbornost