Ekologie

Hydrogeologie

Vodní hospodářství

Služby pro životní prostředí

ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615, E-mail: enviaqua@enviaqua.cz

Hydrogeologické průzkumy a posudky

Posouzení likvidace srážkových vod

 

Hospodaření s dešťovou vodou je ekologická nutnost zejména v současném období klimatických změn. Pokud to umožní místní podmínky, je vsakování elegantní a bezproblémový způsob likvidace dešťové vody. Je také méně náročný na technologie.

Nabízíme posouzení možnosti vsakování srážkových vod včetně technických návrhů řešení včetně provedení vsakovací zkoušky.

Stejně tak i při projektování domovní čistírny odpadních vod je nutné posoudit poměry na lokalitě a zhodnotit možnosti vsakování včetně možnosti ovlivnění stávajících hydrogeologických objektů.
Nabízíme zpracování hydrogeologického vyjádření včetně provedení vsakovací zkoušky.

Společnost ENVI-AQUA, s.r.o. realizuje hydrogeologické průzkumy při budování nových zdrojů podzemní vody. Spolupracujeme s ověřenými dodavateli vrtných prací, kteří disponují potřebnými zkušenostmi v oboru a jsou držiteli všech nezbytných oprávnění.

Cíle hydrogeologických průzkumů

 

Cílem hydrogeologických průzkumů a průzkumů znečištění je shromáždění komplexního souboru dat, nezbytného pro popis území, popis znečištění, posouzení jeho rizikovosti, návrhu sanačních opatření a monitoringu.


Pro získání podrobnějších informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Hydrogeologický průzkum