Ekologie

Hydrogeologie

Vodní hospodářství

Služby pro životní prostředí

ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615, E-mail: enviaqua@enviaqua.cz

Profil společnosti

 

Konzultačně – inženýrská firma ENVI-AQUA, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako společnost, která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství.

Firma ENVI-AQUA, s.r.o. zajišťuje řešení ekologické a vodohospodářské problematiky, jak ve fázi preventivní (studie, monitorovací systémy, havarijní plány, EIA, analýzy rizik, ekologické audity, hydrogeologické posudky), tak i ve fázi kontrolní (průzkum, monitoring, supervize sanačních prací, mapy znečištění) a realizační (sanace znečištění horninového prostředí a podzemní vody).

Pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti v problematice ochrany životního prostředí a současně vlastní potřebná osvědčení pro provozování těchto činností.

Klíčoví pracovníci společnosti

 

Ing. Milan Suchna – jednatel společnosti

(mobil: 604 264 293)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace; poř. č. 1416/2001.
 • Osvědčení o autorizaci č. 17351 v oboru vodohospodářské stavby vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Jmenovací dekret Krajského soudu v Brně poř. č. 3762
 • znalec v oboru ochrany přírody se specializací ochrana čistoty podzemních vod, monitorovací systémy znečištění, metodika sanačních prací
 • znalec v oboru vodní hospodářství se specializací ochrana čistoty podzemních vod
 • Certifikát manažera vzorkování (MV) odpadních vod dle požadavků uvedených ve směrnici ČSJ-CE-149 – reg.č. 00008/09.
 • Oborně způsobilá osoba k provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem dle § 3a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění.

Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D. – jednatel společnosti

(mobil: 603 518 255)

 

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a sanační geologie; poř. č. 1946/2005.
 • Certifikát manažera vzorkování (MV) podzemních vod dle požadavků uvedených ve směrnici ČSJ-CE-149 – reg.č. 00014/09.
 • Oborně způsobilá osoba k provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem dle § 3a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění.

Mgr. Roman Zajíček

(mobil: 603 517 611)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace; poř. č. 1414/2001.

RNDr. Zdeněk Krčmář

(mobil: 739 076 148)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, sanační geologie a geofyzika; poř. č. 1718/2003.

RNDr. Tomáš Flégr

(mobil: 775 158 562)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie; poř. č. 2507/2021.