Ekologie

Hydrogeologie

Vodní hospodářství

Služby pro životní prostředí

ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615, E-mail: enviaqua@enviaqua.cz

Ekologické služby

 

Společnost ENVI-AQUA, s. r. o. zajišťuje komplexní řešení sanace starých ekologických zátěží a havarijního znečištění podzemních vod a zemin.

Kroky prováděných prací

 

  • průzkumy kvalitativního a kvantitativního rozsahu kontaminace
  • návrh sanačních technologií
  • zpracování projektu s harmonogramem prací
  • zajištění nezbytných povolení v souladu s platnou legislativou
  • vlastní realizace sanačního zásahu
  • realizace průběžného monitoringu pro řízení a sledování efektivnosti sanace
  • aktualizace analýzy rizik
  • návrh, realizace a vyhodnocení postsanačního monitoringu

Sanace ekologických zátěží

Společnost realizuje také supervizní činnost při realizaci nápravných opatření. Supervizní činnost je zaměřená na kontrolu průběhu a výsledků průzkumných a sanačních prací při likvidaci starých ekologických zátěží. Napomáhá efektivnímu, bezpečnému a funkčně spolehlivému odstranění kontaminovaných látek ze sanovaného prostoru a efektivnímu využití finančních prostředků, určených k odstranění ekologické zátěže.

Provádíme zkoušky těsnosti náhradním způsobem podle vyhlášky č. 175/2011 Sb. Pracovníci společnosti ENVI-AQUA, s.r.o. jsou odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění.

Jednatel společnosti ENVI-AQUA, s.r.o. vlastní jmenovací dekret soudního znalce v oboru ochrany přírody se specializací ochrana čistoty podzemních vod, monitorovací systémy znečištění, metodika sanačních prací a v oboru vodní hospodářství se specializací ochrana čistoty podzemních vod.

Naše společnost zpracovává základní zprávy dle §4 odst. 1 zákona o integrované prevenci. Dále nabízíme vyhodnocení rizik ekologické újmy nebo zpracování analýzy rizika na zdraví obyvatel a okolní ekosystémy.

 

Pro získání podrobnějších informací nás neváhejte kontaktovat.