Drobečková navigace

ENVI-AQUA > Sanace podzemních vod, zemin a půdního vzduchu

Sanace podzemních vod, zemin a půdního vzduchu

Sanace starých ekologických zátěží a havarijního znečištění podzemních vod a zemin

Společnost ENVI-AQUA, s. r. o. zajišťuje komplexní řešení sanace starých ekologických zátěží a havarijního znečištění podzemních vod a zemin.

 V následných krocích:

  • průzkumy kvalitativního a kvantitativního rozsahu kontaminace
  • návrh sanačních technologií
  • zpracování projektu s harmonogramem prací
  • zajištění nezbytných povolení v souladu s platnou legislativou
  • vlastní realizace sanačního zásahu
  • realizace průběžného monitoringu pro řízení a sledování efektivnosti sanace
  • aktualizace analýzy rizik
  • návrh, realizace a vyhodnocení postsanačního monitoringu

Volba sanační technologie pro danou lokalitu vychází ze zkušeností pracovníků společnosti a z údajů uložených v Databázi sanačních technologií. V této databázi jsou vedeny informace o tradičních a perspektivních inovačních metodách izolace, sanace zemin in-situ a ex-situ, sanaci podzemních vod čerpáním a in-situ.

Geografický a hydrogeologický průzkum | Monitorovací systémy | Životní prostředíVodní hospodářství | Skládky odpadů

 

 

 

 

 

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png