Drobečková navigace

ENVI-AQUA > PROFIL SPOLEČNOSTI

PROFIL SPOLEČNOSTI

Konzultačně - inženýrská firma ENVI-AQUA, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako společnost, která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství.

Firma ENVI-AQUA, s.r.o. zajišťuje řešení ekologické a vodohospodářské problematiky, jak ve fázi preventivní (studie, monitorovací systémy, havarijní plány, EIA, analýzy rizik, ekologické audity, hydrogeologické posudky), tak i ve fázi kontrolní (průzkum, monitoring, supervize sanačních prací, mapy znečištění) a realizační (sanace znečištění horninového prostředí a podzemní vody, izolace nebezpečných odpadů, rekultivace skládek a odkališť, revitalizace krajiny a vodních toků).

Pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti v problematice ochrany životního prostředí a současně vlastní potřebná osvědčení pro provozování těchto činností.

 

 

Klíčoví pracovníci společnosti

Ing. Milan Suchna - jednatel společnosti 
(mobil: 604 264 293)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce - sanace; poř. č. 1416/2001.
 • Osvědčení o autorizaci č. 17351 v oboru vodohospodářské stavby vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Jmenovací dekret Krajského soudu v Brně poř. č. 3762
  • znalec v oboru ochrany přírody se specializací ochrana čistoty podzemních vod, monitorovací systémy  znečištění, metodika sanačních prací
  • znalec v oboru vodní hospodářství se specializací ochrana čistoty podzemních vod
 • Certifikát manažera vzorkování (MV) odpadních vod dle požadavků uvedených ve směrnici ČSJ-CE-149 -         reg.č. 00008/09.

 

Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D. - jednatel společnosti 
(mobil: 603 518 255)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech  hydrogeologie a sanační geologie; poř. č. 1946/2005.
 • Certifikát manažera vzorkování (MV) podzemních vod dle požadavků uvedených ve směrnici ČSJ-CE-149 -         reg.č. 00014/09.

Mgr. Roman Zajíček                                                                                                                                                                       (mobil: 603 517 611)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce - sanace; poř. č. 1414/2001.

 

 RNDr. Zdeněk Krčmář                                                                                                                                                                    (mobil: 739 076 148)

 • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, sanační geologie a geofyzika; poř. č. 1718/2003.

 Mgr. Tomáš Flégr                                                                                                                                                                   (mobil: 775 158 562)

 

  Aktuality | Související odkazy | Napište nám | Kontakt | Certifikace | Reference | Envi-Aqua

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png