Drobečková navigace

ENVI-AQUA > Problematika skládek odpadů

Problematika skládek odpadů

Výběr a hodnocení lokalit pro skládky odpadů

Průzkum vhodnosti lokality pro nové skládky a průzkum starých skládek je prováděn na základě následujících obecných pravidel:

 • posouzení skládky z hydrogeologického a vodohospodářského hlediska
 • stanovení množství, druhu a toxicity skládkového materiálu
 • určení parciálních koeficientů soustavy látka - voda - vzduch
 • modelování migrace kontaminace, současné a budoucí využití území
 • návrh technického řešení nové skládky
 • sanace tělesa a podloží skládky, čištění podzemních vod

Při průzkumu jsou používány doplňkové průzkumné metody:

 • stopovací zkoušky pro stanovení cest migrace a skutečné rychlosti proudění
 • karotáž stávajících vrtů pro stanovení dalších parametrů prostředí
 • povrchová geofyzika pro ověření geometrie skládkového tělesa
 • geobotanika pro určení poškození vegetace

Posuzování vlivů skládky na okolí a přijetí ochranných opatření je hodnoceno na základě monitorování:

 • skládkových plynů analýzy kvality vody ze skládkového tělesa a z jeho podloží
 • analýzy kvality podzemní a povrchové vody v okolí skládky
 • stavu a složení vegetace na tělese skládky a jeho okolí

  

 

 

 

Geografický a hydrogeologický průzkum | Monitorovací systémy | Životní prostředí | Sanace zemin, vody a vzduchu | Vodní hospodářství

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png