Drobečková navigace

ENVI-AQUA > Poradenství a služby v oboru životního prostředí

Poradenství a služby v oboru životního prostředí

Soudní znalectví v oboru ochrany přírody a v oboru vodní hospodářství

Ředitel firmy ENVI-AQUA, s.r.o. vlastní jmenovací dekret soudního znalce v oboru ochrany přírody se specializací ochrana čistoty podzemních vod, monitorovací systémy znečištění, metodika sanačních prací a v oboru vodní hospodářství se specializací ochrana čistoty podzemních vod.

Základní zpráva k žádosti o integrované povolení

Integrované povolení je způsob, jak komplexním způsobem regulovat dopady různých činností na životní prostředí. V případě, že plánujete změnu integrovaného povolení či nově vstupujete do režimu integrované prevence, musíte jako součást žádosti předložit tzv. Základní zprávu podle §4 odst. 1 zákona o integrované prevenci.

Povinnost zpracovat základní zprávu vzniká, pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení.

  • Naše společnost zpracovává základní zprávy dle §4 odst. 1 zákona o integrované prevenci.
  • Dále nabízíme vyhodnocení rizik ekologické újmy nebo zpracování analýzy rizika na zdraví obyvatel a okolní ekosystémy.

Zkoušky těsnosti náhradním způsobem

Provádíme zkoušky těsnosti náhradním způsobem. Testujeme nádrže, potrubí nebo prostředky pro dopravu – podle vyhlášky č. 175/2011 Sb. Tímto způsobem zjistíme, zda nejsou nádrže či potrubí poškozeny. Případné poškození vytváří nejen určitou ztrátu, ale i potenciální nebezpečí. Pravidelné prohlídky a revize se vyplatí.  

Pracovníci společnosti ENVI-AQUA, s.r.o. jsou odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 2 písm. a) i b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění.

Kontakt

Zaujala Vás naše nabídka? Rádi byste se na něco zeptali? Neváhejte a ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů.

Geografický a hydrogeologický průzkum | Monitorovací systémySanace zemin, vody a vzduchu | Vodní hospodářství | Skládky odpadů

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png