Ekologie

Hydrogeologie

Vodní hospodářství

Služby pro životní prostředí

ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615, E-mail: enviaqua@enviaqua.cz

Nabídka služeb

 

Legalizace studní

 

Projekt pro vydání souhlasu s průzkumným vrtem, hydrogeologické vyjádření k povolení k nakládání s podzemními vodami, projekt studny pro společné územní a stavební povolení, popř. pasporty studní. Ověření vydatnosti studní a kvality podzemní vody, zpracování hydrogeologických podkladů pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje, zajištění potřebných povolení a stanovisek na základě zplnomocnění k zastupování stavebníka.

Legalizace studní
Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologické průzkumy a posudky

 

Projekt pro vydání souhlasu s průzkumným vrtem, hydrogeologické vyjádření k povolení k nakládání s podzemními vodami, projekt studny pro společné územní a stavební povolení, popř. pasporty studní. Ověření vydatnosti studní a kvality podzemní vody, zpracování hydrogeologických podkladů pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje, zajištění potřebných povolení a stanovisek na základě zplnomocnění k zastupování stavebníka.

Ekologické služby

 

Sanace zemin, půdního vzduchu a podzemní vody včetně supervizní činnosti, analýzy rizik na zdraví obyvatel a ekosystémy, monitoring znečištění podzemní vody, poradenství v životním prostředí, ekologické audity, zpracování základní zprávy k žádosti o integrované povolení, zkoušky těsnosti náhradním způsobem, povodňové plány.

Ekologické služby