Drobečková navigace

ENVI-AQUA > Monitorovací systémy znečištění podzemních vod

Monitorovací systémy znečištění podzemních vod

Supervizní činnost je zaměřená na kontrolu průběhu a výsledků průzkumných a sanačních prací při likvidaci starých ekologických zátěží. Napomáhá efektivnímu, bezpečnému a funkčně spolehlivému odstranění kontaminovaných látek ze sanovaného prostoru a efektivnímu využití finančních prostředků, určených k odstranění ekologické zátěže.

Supervizní činnost je organizována ve čtyřech etapách:

   • posouzení prováděcího projektu sanačních prací včetně rešerše podkladových materiálů, týkajících se staré ekologické zátěže
   • ověření vstupních hodnot kontaminace a rozsahu znečištění území v době zahájení sanačních prací
   • kontrola provádění sanačních prací z hlediska souladu se schváleným prováděcím projektem sanace
   • kontrola efektivního využití poskytnutých finančních prostředků a hospodárnosti sanačních prací

Geografický a hydrogeologický průzkumŽivotní prostředí | Sanace zemin, vody a vzduchu | Vodní hospodářství | Skládky odpadů

 

 

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png