Ekologie

Hydrogeologie

Vodní hospodářství

Služby pro životní prostředí

ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615, E-mail: enviaqua@enviaqua.cz

Legalizace studní

 

Máte studnu nebo plánujete její výstavbu? Naše společnost ENVI-AQUA, s.r.o. Vám poskytne veškeré nutné podklady a součinnost pro provedení či legalizaci studně.

Postup při budování studny

 

  • Vytýčení vhodného místa pro studnu
  • Zpracování projektu hydrogeologického průzkumu
  • Souhlas s průzkumem vydaný příslušným vodoprávním úřade
  • Vlastní realizace studny, ověření její vydatnosti a kvality podzemní vod
  • Zpracování hydrogeologického vyjádření k povolení k nakládání s podzemními vodami
  • Zpracování projektu studny pro společné povolení
  • Stavební povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami vydané příslušným vodoprávním úřade
  • Kolaudace studny

S realizací a podklady Vám pomůžeme, popřípadě zajistíme na základě zplnomocnění k zastupování na příslušných orgánech státní správy.

Dále Vám nabízíme zpracování pasportu stávajících studní, návrh ochranného pásma vodního zdroje. 

Doporučíme Vám prověřené dodavatele vrtných či zemních prací.

Současně provádíme ověřování vydatnosti studní a kvality podzemní vody.


Pro získání podrobnějších informací nás neváhejte kontaktovat
.

 

Provedení studně, legalizace studně