Drobečková navigace

ENVI-AQUA > Geologický a hydrogeologický průzkum

Geologický a hydrogeologický průzkum

Hydrogeologické průzkumy, průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod

Cílem hydrogeologických průzkumů a průzkumů znečištění je shromáždění komplexního souboru dat, nezbytného pro popis území, popis znečištění, posouzení jeho rizikovosti, návrhu sanačních opatření a monitoringu.

Průzkumné práce jsou realizovány v následných krocích:

   • rešerše archivních materiálů
   • ověření geologických a hydrogeologických poměrů
   • určení znečišťujících látek a jejich koncentrací
   • určení plošného a vertikálního rozsahu znečištění
   • určení původu znečištění a jeho vztahu k okolí
   • návrh strategie sanačního zásahu
   • návrh monitorovacích prací

 

 

 

 

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png