Drobečková navigace

ENVI-AQUA > CERTIFIKACE

CERTIFIKACE

Systém managementu kvality a environmentu firmy:

ENVI-AQUA, s.r.o., Brno, Česká republika

 

 Politika kvality a environmentu společnosti ENVI-AQUA, s.r.o.

Těžiště strategie společnosti ENVI-AQUA, leží v aktivním působení v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství na zákazníky v širším regionu Moravy.

 Nedílnou součástí strategie organizace je kvalita poskytovaných služeb a ochrana životního prostředí. Cílem organizace je zajistit všestrannou spokojenost zákazníků službami, které uspokojí jím definované požadavky, požadavky legislativy a budou ve shodě s příslušnými platnými normami a předpisy.

 Stanovené cíle budou dosaženy jen za předpokladu, že:

-         každý pracovník organizace bude využívat svoje znalosti a schopnosti v plné míře při plnění stanovených úkolů a bude je nadále prohlubovat a rozvíjet.

-         všechny činnosti s vlivem na kvalitu budou prováděny systematicky, správně, s plnou odpovědností a s přesvědčením, že kvalita produktu je prvořadá.

-         při kontaktu s okolím organizace budou uplatňovány znalosti, formy jednání a vystupování tak, aby výsledek jednání vždy vedl ke zvyšování loajality zákazníků. Dodržování sjednaných termínů je prvořadou podmínkou.

-         systém plánování a řízení procesů je efektivní, pokud budou hodnoceny získané informace a budou z nich přijímány odpovídající závěry a bude úžeji spojen se signalizovaným vývojem potřeb zákazníků.

-         veškeré činnosti společnosti jsou prováděny v souladu s požadavky platné legislativy a jinými požadavky dotčených subjektů.

-         navržené ceny za produkty budou konkurenceschopné a přinesou odpovídající zisk a tím i nové prostředky, nutné pro uspokojení potřeb pracovníků organizace a ostatních zainteresovaných stran.

-         zaměstnanci organizace se plně ztotožní s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů a služeb a životního prostředí.

-         rozvíjením odborných a technických kapacit společnosti dojde k dalšímu zvyšování kvality a k rozšíření záběru nabízených služeb.

-         bude podporováno neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků společnosti, a to systémem kurzů a školení i vysíláním na odborné semináře.

-         všichni zaměstnanci budou ke své práci přistupovat v souladu s prohlášením vedení organizace

-        všichni zaměstnanci budou působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.

-       budeme působit na snižování  dopadů na životní prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich služeb a výrobků.

-       budeme klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.

Pro splnění stanovených cílů management určuje a poskytuje podmínky a zdroje.

V Brně dne:  1.1.2016              Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., jednatel společnosti

 

 Aktuality | Související odkazy | Napište nám | Kontakt | Úvod | Reference | Profil společnosti

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png