Drobečková navigace

ENVI-AQUA > Aktuality

Aktuality

Společnost aktuálně pracuje na následujících projektech:

- základní zpráva o integrované prevenci průmyslového podniku na Blanensku

- sanační zásah v průmyslovém podniku ve Zlínském kraji

- monitoring kvality podzemní vody v prostoru bývalé skládky odpadů v Jihomoravském kraji

- monitoring lokality těžby nerostných surovin v Moravskoslezském kraji

- analýza rizika skládky odpadů v okrese Olomouc

 

V lednu 2014 vyšel ve Věstníku MŽP (ročník XIV, leden 2014, částka 1) Metodický pokyn Indikátory znečištění, který je aktualizovanou verzí MP MŽP z roku 2011 a plně ji nahrazuje.

 

Nové legislativní předpisy:

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png